STORTECH 
KOMPLEKSOWE WYPOSAŻANIE MAGAZYNÓW

Ul. Modzelewskiego 40/16
 02-679 Warszawa
 Tel./Fax (+48-22) 857 43 47
Tel kom. 0-604 238 368